Bemutatkozás eng | hun A Mag Ügyvédi Iroda 2000. január 1. napján kezdte meg a működését. A Mag Ügyvédi Irodát dr. Mag Gusztáv ügyvéd és dr. Czeglédy Beáta ügyvéd alapították, akik a mai napig kizárólagos tagjai az Ügyvédi Irodának.

A Mag Ügyvédi Iroda az alapításától kezdve a gazdasági büntetőjog, valamint a klasszikus polgári és gazdasági jogi területeken végzi tevékenységét. A Mag Ügyvédi Iroda budapesti és vidéki önkormányzatoknál látott el teljes körű jogi szolgáltatást.

A Mag Ügyvédi Iroda szolgáltatásai magyar és angol nyelven egyaránt az eseti, általános jogi tanácsadástól, egyes szerződések elkészítésén, valamint cégek állandó jogi képviseletén keresztül a peres beadványok megszerkesztéséig és az eljáró bíróságok előtti jogi képviseletig terjednek. Mindezen túlmenően a Mag Ügyvédi Iroda büntető ügyekben az eljáró nyomozó hatóságok és a bíróságok előtt is képviseli Ügyfeleit.
Ezt a honlapot a Mag Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.