Szakterületek eng | hun Társasági jog: Cégek alapítása, módosítása, átalakulása, megszüntetése, üzletrész, részvény adásvételi szerződések elkészítése.

Polgári jog: Gazdasági társaságok közötti szerződések - így pl. megbízási, vállalkozási, adásvételi, együttműködési, engedményezési, kölcsön, vételi jogot alapító, bérleti szerződések és egyéb atipikus szerződések - elkészítése, véleményezése. Természetes személyek közötti szerződések elkészítése, véleményezése. Követelések érvényesítésében való közreműködés, ezen belül fizetési felszólítások elküldése, polgári peres és nemperes eljárásban való képviselet, felszámolási eljárásban történő képviselet ellátása, végrehajtási eljárásban való képviselet ellátása.

Ingatlanjog, ingatlanfejlesztés: Ingatlan adásvételi szerződések, adásvételi előszerződések, vételi jogot alapító szerződések elkészítése. Ingatlanok gazdasági célú fejlesztése során a fejlesztéssel érintett ingatlan más célú hasznosításával és művelési ág változtatásával, telekalakítással kapcsolatos eljárásokban jogi képviselet ellátása.

Közigazgatási jog: Jogi képviselet a hatósági eljárásokban, jogi képviselet közigazgatási perekben. Jogi képviselet kisajátítási peres és nemperes eljárásban.

Építési jog: Jogi tanácsadás építéshatósági eljárásokban, illetve településrendezési ügyekben. Településrendezési szerződés elkészítésében való közreműködés.

Büntetőjog: Gazdasági és vagyon elleni büntetőügyekben védői feladatok illetve sértetti képviselet ellátása.
Ezt a honlapot a Mag Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.